Przebiśniegi.__

Temat: odmówienie udzielenia urlopu O.N.
Cześć :-)  Jesli zostałaś zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełn. to przysługuje Ci taki urlop (10 dni w roku) po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia Cię do takiego stopnia niepełn. Nie przysługuje Ci urlop dodatkowy jesli masz prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub jesli przysługuje Ci jeszcze inny urlop dodatkowy. Jeśli na podstawie odrębnych przepisów przysługuje Ci urlop dodatkowy w mniejszym wymiarze to zamiast niego przysługuje Ci urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni (o którym mowa). Pamiętaj że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywasz po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia Cię do któregoś z wymienionych stopni niepełnospr. (znacznego lub umiarkowanego). Musisz oczywiście odpowiednio wcześniej zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu dodatkowego na podst. art 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. jesli odpowiednio wcześniej zwrócisz się do pracodawcy to moim zdaniem - zastępstwo to już jego problem który Cię nie interesuje, ale jeszce sprawdzę. Pamiętaj o obliczeniu przysługującego Ci wymiaru urlopu wypoczynkowego, jest to konieczne dla stwierdzenia czy w ogóle przysługuje Ci ten dodatkowy urlop. Pozdrawiam Cię serdecznie....
Źródło: topranking.pl/1856/odmowienie,udzielenia,urlopu,o,n.phpTemat: dodatkowy urlop
W Art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 97.123.776) czytam, że: "Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności." Niestety osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają prawa do dodatkowego urlopu.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,72482192,72482192,dodatkowy_urlop.html


Temat: Niepełnosprawny w prac
Podstawowe uprawnienia i ulgi: pomocspoleczna.ngo.pl/x/1924 Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Przy lekkim stopniu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazany wymiar czasu pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Szczegóły dotyczące prawa pracy i ulg przsługujących osobom niepełnosprawnym znaleźć można na: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5420
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,73056012,73056012,Niepelnosprawny_w_prac.html


Temat: Czy należy mi sie 10 dni urlopu dodatkowego? ....
DODATKOWY URLOP WYPOCZYNKOWY (Podstawa prawna: art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.)) Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego ze stopni niepełnosprawności. Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do: - urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub - urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy przysługujący z tytułu niepełnosprawności.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,59385300,59385300,Czy_nalezy_mi_sie_10_dni_urlopu_dodatkowego_.html


Temat: Niedosłuch-orzeczenie
W przypadku pracownika mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazany wymiar czasu pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach: w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu w przypadku gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut jest wliczany do czasu pracy. Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wiecej informacji na temat praw niepełnosprawnego pracownika znaleźć można na: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5418
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,69582532,69582532,Niedosluch_orzeczenie.html


Temat: obliczanie ekwiwalentu za urlop
Z tytułu niepełnosprownaści wg art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. "Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,71638423,71638423,obliczanie_ekwiwalentu_za_urlop.html


Temat: Dodatkowy urlop
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) artykuł 19 reguluje kwestię dodatkowego urlopu: "Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. 2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. 3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1." Urlop ten jak widać przysługuje tylko w danym roku kalendarzowym i nie przechodzi na rok następny.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,65472552,65472552,Dodatkowy_urlop.html


Temat: Pierwsza praca osoby niepełnosprawnej? Pytania?
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w przypadku sanatorium - 21 dni. A pracodawca może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach Systemu Obsługi Dofinansowania(patrz www.pfron.org.pl). Jeśli weźmie systemem ryczałtowym, zwrot co 2 miesięczny wynagrodzenia, może przeznaczyć do własnych celów. W zakładzie powyżej 25 osób nie ma możliwości korzystania z SOD-u mimo,że ma niższe składki na PFRON, chyba, że przekracza 6% wskaźnika zatrudnionych niepełnosprawnych, wówczas ... o czym mówić. Jedno jest pewne, pracodawca może w każdym zakładzie kombinowac jak obejśc przepisy, bo mamy chory system, i nie ważne czy to pracownik niepełnosprawny czy nie. Jesli chodzi o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,67658299,67658299,Pierwsza_praca_osoby_niepelnosprawnej_Pytania_.html


Temat: Proszę o poradę w sprawie urlopu dla ON
Proszę o poradę w sprawie urlopu dla ON Mam 1 grupę inwalidzką od 2002 roku w między czasie (czyli od roku 2002 do chwili obecnej) przepracowałem 19 miesięcy na umowę o pracę, mam wykształcenie średnie - ukończone liceum ogólnokształcące. Pracuję w ZPCHR wiem że z tytułu posiadanej grupy inwalidzkiej przysługuje mi dodatkowy urlop poza 20 dniami wynikającymi z Kodeksu pracy - i tu pytanie czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni czy też 21 dniowy urlop na turnus lub prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wizyt u lekarza naprawy sprzętu ortopedycznego itp (artykuły 19 i 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - innymi słowy czy mam prawo skorzystać z urlopu w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54870507,54870507,Prosze_o_porade_w_sprawie_urlopu_dla_ON.html


Temat: Proszę o poradę w sprawie urlopu dla ON
Tu w zasadzie nie ma co interpretować – to dość prosty zapis: USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do ... urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54870507,54870507,Prosze_o_porade_w_sprawie_urlopu_dla_ON.html


Temat: Niepełnosprawność a czas pracy - pytanie
A jak należy interpretować artykuł 19 i 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych?? Czy osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z łącznego czasu urlopu w wymiarze 21 dni roboczych w postaci urlopu dodatkowego wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny, czy też skorzystanie z urlopu dodatkowego w danym roku kalendarzowym, wyklucza...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,60471202,60471202,Niepelnosprawnosc_a_czas_pracy_pytanie.html


Temat: urlop-po jakim okresie przepracowanym-pomoc:-)?
Zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje po przepracowaniu jednego roku, po dniu zaliczenia danej osoby do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.Dodatkowy pierwszy urlop nie jest udzielany w wymiarze proporcjonalnym. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, czyli jednego roku uprawniającego go do nabycia dodatkowego urlopu, nie przysługuje mu ten urlop, mimo zmiany zatrudnienia. Natomiast pracownik uzyskuje prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze 10 dni roboczych u kolejnego pracodawcy, u którego uplywa wymagany okres rocznego zatrudnienia po zaliczeniu go do kategorii niepełnosprawnych. Dodatkowy urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w całości w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany urlop pracownik powinien wykorzystać najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. To tyle n/t urlopu dodatkowego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,45156592,45156592,urlop_po_jakim_okresie_przepracowanym_pomoc_.html


Temat: Przełammy lody
I co baronowie-pracodawcy? Baronowie-pracodawcy wykorzystują osoby niepełnosprawne: - zmuszając do rezygnacji z krótszego dnia pracy, - nie informując o przywilejach (np. 21 dni wolnych w roku na turnus rehabilitacyjny, niezależnie od dodatkowego 10 dniowego urlopu wypoczynkowego), - proponując zbyt trudne prace (np. mycie podług przez osoby bez nóg), - płacąc niewiele, - nie przystosowując odpowiednio stanowisk pracy. Dotyczy to również instytucji państwowych:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,755,32877869,32877869,Przelammy_lody.html


Temat: praca tymczasowa a grupa inwalidzka
Witam, Zgodnie z art. 18 a par 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - agencje pracy tymczasowej nie mogą dyskryminować osób niepełnosprawnych. Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego na umowę o pracę tymczasową należy odnosić się do przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności może być zatrudniona na wolnym rynku pracy, nawet jeśli pracodawca nie zapewnia warunków pracy chronionej. Jedynym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Czas pracy osoby niepełnosprawnej (o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może również być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo może wystąpić do Pracodawcy z prośbą o przyznanie dodatkowej 15-minutowej przerwy w trakcie pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Te przywileje Pracownik otrzymuje od pierwszego dnia pracy u Pracodawcy Użytkownika (pod warunkiem oczywiście, że Pracownik udostępni Pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Jeśli chodzi o wymiar urlopu
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,909,62906839,62906839,praca_tymczasowa_a_grupa_inwalidzka.html


Temat: II grupa inwalidzka - ma któras z Was (Polska)?
1)dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego (10 dni w stosunku rocznym) 2) krótszy tygodniowy wymiar czasu pracy (35 h zamiast 40) 3)możliwość odbycia zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych związanych z niepełnosprawnością w czasie pracy ... zycia (albo przed 16., nie pamiętam już) Zajrzyj do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pozdrawiam A.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,51920710,51920710,II_grupa_inwalidzka_ma_ktoras_z_Was_Polska_.html


Temat: Niepełnosprawnik warszawski
to nie jest tak, że bez dotacji pracownik niepełnosprawyn nie ma żadnych specjalnych przywilejów. Otóż ma. Ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.)Kilka cytatów: „Pracodawca powinien również pamiętać o pewnych przywilejach, jakie przysługują pracownikom niepełnosprawnym. Przede wszystkim czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 wspomnianej wyżej ustawy). Kolejnym przywilejem przysługującym niepełnosprawnemu pracownikowi jest dodatkowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Należy również zaznaczyć, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy). Ponadto pracownikowi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa ... a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. A zatem pracodawca, zatrudniając niepełnosprawnego, musi liczyć się z uprzywilejowaniem tej grupy w stosunku do pozostałych pracowników oraz ich mniejszą dyspozycyjnością.”. Również prawo stanowi, że umowa o pracę z niepełnosprawnym nie może być rozwiązana z powodu wzrostu niepełnosprawności tzn. jeżeli np. słabo widzący straci wzrok to co ma zrobić pracodawca? A więc pytam: czy pracownicze przywileje dla tych osób nie obracają się przeciw nim? To trochę jak z niższymi zarobkami kobiet. Ustawodawca chroni...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,81908234,81908234,Niepelnosprawnik_warszawski.html

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed